Huawei P10 Plus 128Gb 6G ram Bản quốc tế L29

6,000,000đ